ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : เด็กและเยาวชนดีเด่นประจำปี 2566
ชื่อนักเรียน : นายปกรณ์ ขันแก้ว
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 2566,20:20   อ่าน 12 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันรายการรอบรู้วรรณคดี ระดับชั้นม.4-6
ชื่อนักเรียน : นายตูรีดี หะยีบาราเฮง
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2565,20:57   อ่าน 74 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศการแข่งขันรายการการแต่งคำประพันธ์ ระดับชั้นม.1-3
ชื่อนักเรียน : เด็กชายอานัส ปูซู
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2565,20:54   อ่าน 75 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศการแข่งขันรายการการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค บันได 6 ขั้น
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงนฤสรณ์ โกมณี
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2565,20:49   อ่าน 72 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ประกวดวาดภาพแผ่นดินเดียวกัน
ชื่อนักเรียน : นายพัชรพล เต็มพร้อม
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2565,20:25   อ่าน 79 ครั้ง