กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวพัชรี มณีศรี
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวฮานีซะห์ แสแลแม
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายพนม ขุนจันทร์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3