กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอารีฟ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นายณัฐวุฒิ คงเพ็ชร
พนักงานราชการ