กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางฟาตีฮะห์ ปาทาน
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวศิริวรรณ ทายุโก
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางพอขวัญ โทบุรี
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวฟาอีซะห์ นิแว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวซัลซาบีลา สาและ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาววีด้าด อับดุลเลาะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายพนม ขุนจันทร์
Lab boy
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3