ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งกำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศจากทางโรงเรียนยะหาศิรยานุกูล อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
แจ้งกำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยแอปพลิเคชัน Google meet

ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565

- ช่วงเช้า เวลา 09.30 น.-12.00 น. สำหรับผู้ปกครองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)
Link เข้าประชุม https://meet.google.com/ddo-yswj-fha (หรือแสกนคิวอาร์โค้ดที่แนบในประกาศ)

- ช่วงบ่าย เวลา 13.30 น. – 16.00 น. สำหรับผู้ปกครองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)
Link เข้าประชุม https://meet.google.com/gaq-gmhf-tox (หรือแสกนคิวอาร์โค้ดที่แนบในประกาศ)
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2565,20:47   อ่าน 192 ครั้ง